ongedierte icoon

Huismuis


De huismuis (mus musculus) is een op het eerste oog schattig diertje. Het vrouwtje heeft gemiddeld 8 worpen per jaar van zo’n 8 jonge muisjes per worp. U kunt zich dan ook voorstellen dat in een relatief korte periode dit diertje zich snel vermenigvuldigd wat voor veel overlast kan zorgen.

Ons plan van aanpak bestaat uit een inspectieronde en daar komt een rapport uit. In dit rapport geven wij aan wat wij hebben aangetroffen en welke bestrijding wij hiervoor nodig achten, welke maatregelen ter wering er door u getroffen moeten worden en welke wij voor u kunnen uitvoeren. Gemiddelde bestrijdingen zullen zo’n 5 bezoeken met zich mee brengen. Over het algemeen is dan de bestrijding klaar. In sommige gevallen kunnen er geen maatregelen ter wering getroffen worden en zullen we over moeten gaan tot een maandelijkse controle. Over het algemeen gebeurt dit bij fabriekshallen of bedrijven waarbij altijd aantrekkelijk voer voor de muis te vinden is. De controles zijn er dan op gericht om de overlast van de muis zo klein mogelijk te houden.


terug naar overzicht