Contract-veegpas


Wij werken met een ‘VEEGPAS’. Dit is een harde kaart die u kunt bewaren bij uw verzekeringspapieren. Iedere keer dat wij uw rookkanaal hebben geveegd, tekenen wij de veegpas af. U heeft dan meteen een overzicht en een bewijs voor de verzekering dat u regelmatig uw rookkanaal hebt laten vegen.

Tevens zetten wij u in ons schoorsteenveeg bestand. Dit houdt in dat we ieder jaar contact met u proberen op te nemen. Dit zal via de e-mail gebeuren.

U kunt van ons na 1 jaar een e-mail verwachten. Dit is over het algemeen in dezelfde maand als in het voorafgaande jaar, tenzij dat met u anders is afgesproken. Mocht uw e-mail of telefoonnummer veranderen, dan stellen wij het op prijs als u dat doorgeeft.

Bekijk hier een voorbeeld van de veegpas